Wat beloven wij?

Wat belooft Focus burn-out behandeling?

De toegevoegde waarde van Focus burn-out behandeling is het creëren van deze duidelijkheid. Uw organisatie investeert tijd, geld en energie in de re-integratie van de door burn-out getroffen medewerker, dan is het wel zo fijn dat u weet wat de uitkomst gaat zijn. De belangrijkste vragen voor u als werkgever: komt uw medewerker terug? Zo ja, op wat voor termijn? Zo niet, hoe kunt u dan op een zo kort mogelijke termijn tot een passende oplossing komen met elkaar? Niet alleen de werkgever is gebaat bij antwoorden op deze vragen, maar ook de werknemer heeft hier enorme baat bij in het proces naar herstel. Wat de uitkomst ook wordt. Onze belofte aan u is dan ook het verschaffen van deze duidelijkheid.

Zowel werkgever als werknemer hebben de verplichting mee te werken aan een snelle en gezonde terugkeer. Focus burn-out behandeling werkt zo efficiënt mogelijk, om dit doel te bereiken.