Werkwijze

Als er gekozen wordt voor Focus burn-out behandeling, dan verloopt dit proces in 4 stappen:

1. Aanmelding

De aanmelding vindt plaats door middel van het invullen van het aanmeldformulier, via een verwijzing van een huisarts of bedrijfsarts of de werkgever zelf. Ook kan er telefonisch contact worden opgenomen via het algemene nummer. Na telefonisch overleg met een van onze medewerkers wordt een intake ingepland.

Na het inplannen van de intake komen wij graag in contact met de werkgever en de bedrijfsarts om onszelf voor te stellen en mee te nemen in het proces. Daarnaast is het belangrijk dat de werkgever voor de intake akkoord heeft gegeven op het vergoeden van het traject, dit om teleurstelling te voorkomen als blijkt dat het om een burn-out gaat en ook om geen onnodige tijd te verliezen in je proces.

2. Intake

De intake wordt gedaan door regiebehandelaren van Focus GGZ, daardoor garanderen wij de juiste diagnose en daarmee de passende behandeling.

Wordt er tijdens de intake een burn-out vastgesteld, dan wordt het 12 weken durende herstelprogramma van Focus Burn-out Behandeling ingezet. Wordt er echter een andere diagnose gesteld, bijvoorbeeld een depressie of een angststoornis, dan is een behandeling bij Focus GGZ direct mogelijk, zonder wachttijd.

3. Behandeling

Is er sprake van een burn-out, dan wordt het 12 weken durende herstelprogramma ingezet. Dit is een actief, doelmatig en specifiek programma, dat bestaat uit diverse standaard onderdelen (klachtenreductie, cognitieve therapie en coaching en terugvalpreventie). Dit wordt op basis van de persoonlijke wensen en behoeftes uitgebreid met aanvullende modules (running therapie, yoga, mindfulness, ontspanning, job coach).

4. Nazorg

We streven ernaar je zo goed mogelijk te helpen, maar we weten ook dat je altijd weer tegen dingen aan kunt lopen nadat je klaar bent met je behandeling bij ons. Daarom bieden wij de mogelijkheid om altijd contact met ons op te nemen op het moment dat er dingen spelen waar je zelf niet uitkomt.

null

Aanmelden?

Klik hier