In-company aanbod

In-company workshop: Omgaan met stress van medewerkers

Werkstress is de nummer 1 reden van werkverzuim. Daarom is burn-out een erg actueel thema voor werkgevers. De Wereld Gezondheidsorganisatie noemt mentale gezondheid hét arbeidsrisico van de nabije toekomst. Nu al ervaart 1 op de 3 werknemers een te hoge werkdruk. Gemiddeld wordt ervan uitgegaan dat 15 – 20% van de medewerkers een burn-out krijgt.
De gevolgen hiervan zijn enorm. De werkdruk voor collega’s wordt groter, doordat een werknemer uitvalt. Voor een leidinggevende leidt het tot extra druk op het behalen van de doelen. Een langdurige te hoge werkdruk kan bovendien leiden tot minder inzet en motivatie, slechte prestaties en een negatief werkklimaat. Voor de organisatie betekent dit naast alle sociale aspecten vooral aanzienlijke extra kosten.

Helaas worden stressklachten niet of veel te laat gesignaleerd door managers en HR-medewerkers. Uit onderzoek blijkt ook dat werknemers in sommige gevallen niet serieus worden genomen als zij in een vroeg stadium aangeven dat zij kampen met stressklachten. Het gevolg is overbelasting en in veel gevallen langdurige uitval door burn-out.

Vicieuze cirkel doorbreken

Wij hebben onderzocht hoe het komt dat werkgevers en werknemers maar moeilijk uit deze vicieuze cirkel komen. Hieruit komt naar voren dat communicatie het grootste struikelblok is, voor beide partijen.

Want hoe maak je dit onderwerp bespreekbaar bij een werknemer waar je de eerste symptomen signaleert? Hoe reageer je adequaat op een werknemer die aangeeft dat dingen te veel worden?

Focus Burn-out Behandeling biedt een workshop voor managers en HR professionals waarin communicatie rondom werkstress en burn-out centraal staat. Leer werkstress, en daaruit volgende burn-out, bij medewerkers vroegtijdig te herkennen en leer hier adequaat mee om te gaan. Leer werkstress gerelateerde klachten bespreekbaar maken en krijg tips om preventieve maatregelen te treffen en daarmee burn-out en langdurige uitval voorkomen.

Wat leer je in deze workshop?

  • Je leert als manager of HR medewerker stress, dreigende overspannenheid en burn-out bij medewerkers herkennen
  • Je leert dit onderwerp bespreekbaar maken d.m.v. rollenspellen
  • Je leert hoe je de klachten het beste samen met je werknemer kunt aanpakken
  • Je leert wanneer het goed is om een deskundige in te schakelen
  • Je leert hoe je kan bijdrage aan een voorspoedig herstel

Praktisch informatie

  • De workshop duurt 1 dag en wordt in-company gegeven
  • De investering is € 1.995,- excl. BTW voor maximaal 3 medewerkers
  • De investering is excl. reiskosten en materialen

Coaching van managers & HR medewerkers

Zoals hierboven al omschreven is communicatie vaak het grootste struikelblok rondom dit onderwerp. Voor de een is het echter een grotere uitdaging dan voor de ander. Daarom bieden wij, speciaal voor managers en HR medewerkers, coaching op gebied van communicatie en daarnaast ook informatieve coaching over psychologie.

Voorafgaand aan een coachingstraject wordt eerst in kaart gebracht wat de doelstellingen zijn en op basis daarvan wordt een plan gemaakt en in kaart gebracht hoeveel sessies wenselijk zijn om het beoogde doel te behalen.

De kosten per uur zijn € 150,- excl. BTW

Meer informatie?

Wij plannen graag een kennismakingsafspraak om de wensen van de organisatie te inventariseren en een passende offerte te maken.

Bel 085 737 84 29 of stuur ons een bericht…