Voorkom onnodig verzuim

Duidelijkheid voor werkgever

Wat biedt Focus Burn-out Behandeling?

De toegevoegde waarde van Focus Burn-out Behandeling is het creëren van duidelijkheid over wat er daadwerkelijk speelt bij de werknemer, hoe lang het hersteltraject duurt en wat de uitkomst van dit traject gaat zijn. Er wordt tijd, geld en energie geïnvesteerd in de re-integratie van de door burn-out getroffen medewerker, dan is het wel zo prettig dat de werkgever weet waar hij aan toe is. De belangrijkste vragen voor de werkgever zijn: komt de medewerker terug? Zo ja, op wat voor termijn? Zo niet, op welke manier is het mogelijk om op een zo kort mogelijke termijn tot een passende oplossing komen met elkaar? Niet alleen de werkgever is gebaat bij antwoorden op deze vragen, maar ook de werknemer heeft hier enorme baat bij in het proces naar herstel. Wat de uitkomst ook wordt.

Zowel werkgever als werknemer hebben de verplichting mee te werken aan een snelle en gezonde terugkeer. Focus Burn-out Behandeling werkt zo efficiënt mogelijk, om dit doel te bereiken.

Onze medewerker werd snel en adequaat geholpen door het team van Focus Burn-out Behandeling. Al direct na de intake werd duidelijk hoe lang het traject zou duren en hoe gemotiveerd onze medewerker was om weer bij ons aan de slag te gaan. Hierdoor konden wij goed anticiperen op de weken van afwezigheid, waardoor het productiviteitsverlies en extra kosten minimaal waren in vergelijk met eerdere gevallen.

Sophie, HR directeur financiële sector

Wij zorgen voor de juiste diagnose

Vanaf 1 januari 2012 worden burn-out behandelingen niet meer vergoed door de zorgverzekeraar en is de behandeling van een burn-out verdwenen uit het zorgaanbod van de reguliere geestelijke gezondheidszorg. Hierdoor is de kwaliteit van de zorg die wordt geleverd, niet altijd passend bij de ernst van de klachten. Focus Burn-out Behandeling slaat een brug tussen de specialistische geestelijke gezondheidszorg en de behandeling van burn-out. Doordat de intake wordt gedaan door een psycholoog uit de specialistische geestelijke gezondheidszorg (werkzaam bij zusterorganisatie Focus GGZ, een instelling voor specialistische geestelijke gezondheidszorg), kunnen wij garanderen dat de juiste diagnose wordt gesteld, daarmee de juist behandeling wordt geboden en onnodig lang verzuim wordt voorkomen: Burn-out behandeling 2.0!

Kosten

Een behandeling bij Focus Burn-out Behandeling wordt altijd opgestart in samenwerking met de werknemer, de werkgever en/of bedrijfsarts. Als na de intake blijkt dat er sprake is van een burn-out, dan start de werknemer met het 12 weken durende herstelprogramma dat zich richt op alle verschillende aspecten van het klachtenbeeld:

Verminderen van klachten

Het versterken van de draagkracht

Onderzoeken van persoonlijke doelen

Leren voorkomen van een nieuwe burn-out

Het 12 weken durende herstelprogramma is actief, doelgericht en gepersonaliseerd en bestaat uit diverse standaard onderdelen (klachtenreductie, cognitieve therapie en coaching en terugvalpreventie). Dit wordt op basis van de persoonlijke wensen en behoeftes uitgebreid met aanvullende modules (running therapie, yoga, mindfulness, ontspanning, job coach).

De kosten hiervoor zijn € 3.950,- excl. btw.

Omdat de behandeling van burn-out sinds 2012 niet meer worden vergoed door de zorgverzekeraar, worden de kosten voor 12 weken durend herstelprogramma betaald door de werkgever.

Mocht er sprake zijn van een psychische stoornis zoals angst- of stemmingsklachten, dan wordt er doorverwezen naar Focus GGZ, een instelling voor specialistische geestelijke gezondheidszorg. Focus GGZ kent momenteel korte wachttijden. De cliënt kan ook daar snel starten met de behandeling. De kosten voor deze behandeling worden in dat geval volledig vergoed door de zorgverzekeraar van de cliënt.

null

Aanmelden?

Klik hier