Privacy

Alles wat je binnen de behandeling aan informatie geeft, valt onder de privacywet (WBP) en het medisch beroepsgeheim (WGBO). Wij verstrekken alleen informatie aan derden als jij hiervoor schriftelijk toestemming gegeven hebt. Indien er gevaar dreigt voor jou of anderen in je omgeving zijn wij verplicht om hier melding van te maken. Lees hier meer over het beroepsgeheim van de zorgprofessional.

Privacy verklaring

Focus burn-out behandeling gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Focus burn-out behandeling deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Focus burn-out behandeling bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Focus burn-out behandeling houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Focus burn-out behandeling vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. Focus burn-out behandeling informeert patiënten over de rechten van de patiënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens. Focus burn-out behandeling informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Focus burn-out behandeling informeert patiënten indien Focus burn-out behandeling bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.

Beroepscode

Psychologen en psychiaters moeten zich houden aan regels bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) heeft deze regels in een beroepscode vastgelegd. Meer informatie over de beroepscode voor psychologen vind je op de website van het NIP. Voor de beroepscode van psychiaters verwijzen wij je naar de website van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVVP).