Kosten

Opbouw kosten

Een behandeling bij Focus Burn-out Behandeling wordt altijd opgestart in samenwerking met de werkgever en/of bedrijfsarts. Als er na de intake met een regiebehandelaar van Focus GGZ blijkt dat er sprake is van een burn-out, dan wordt er gestart met het 12 weken durend herstelprogramma dat zich richt op alle verschillende aspecten van het klachtenbeeld:

 

Verminderen van klachten

Het versterken van de draagkracht

Onderzoeken van persoonlijke doelen

Leren voorkomen van een nieuwe burn-out

 

Het 12 weken durende herstelprogramma is actief, doelmatig en specifiek en bestaat uit diverse standaard onderdelen (klachtenreductie, cognitieve therapie en coaching en terugvalpreventie). Dit wordt op basis van de persoonlijke wensen en behoeftes uitgebreid met aanvullende modules (running therapie, yoga, mindfulness, ontspanning, job coach).

De kosten hiervoor zijn € 3.950,- excl. btw.

Dit is inclusief de kosten voor de intake. De kosten voor 12 weken durend herstelprogramma worden betaald door de werkgever.

Mocht er sprake zijn van een psychische stoornis zoals angst- of stemmingsklachten, dan wordt er doorverwezen naar Focus GGZ, een instelling voor specialistische geestelijke gezondheidszorg. Focus GGZ kent momenteel geen wachttijden. De cliënt kan direct starten met de behandeling. De kosten voor deze behandeling worden dan volledig vergoed door de zorgverzekeraar van de cliënt.

null

Aanmelden?

Klik hier