Kosten

Opbouw kosten

Een behandeling bij Focus Burn-out Behandeling wordt altijd opgestart in samenwerking met de werknemer, de werkgever en/of bedrijfsarts. Als na de intake blijkt dat er sprake is van een burn-out, dan start de werknemer met het 12 weken durende herstelprogramma dat zich richt op alle verschillende aspecten van het klachtenbeeld:

Verminderen van klachten

Het versterken van de draagkracht

Onderzoeken van persoonlijke doelen

Leren voorkomen van een nieuwe burn-out

Het 12 weken durende herstelprogramma is actief, doelgericht en gepersonaliseerd en bestaat uit diverse standaard onderdelen (klachtenreductie, cognitieve therapie en coaching en terugvalpreventie). Dit wordt op basis van de persoonlijke wensen en behoeftes uitgebreid met aanvullende modules (running therapie, yoga, mindfulness, ontspanning, job coach, voedingsadvies en personal training).

De kosten hiervoor zijn € 3.950,- excl. btw.

Omdat de behandeling van burn-out sinds 2012 niet meer worden vergoed door de zorgverzekeraar, worden de kosten voor het 12 weken durend herstelprogramma betaald door de werkgever.

Mocht er sprake zijn van een psychische stoornis zoals angst- of stemmingsklachten, dan wordt er doorverwezen naar Focus GGZ, een instelling voor specialistische geestelijke gezondheidszorg. Focus GGZ kent momenteel korte wachttijden. De cliënt kan ook daar snel starten met de behandeling. De kosten voor deze behandeling worden in dat geval volledig vergoed door de zorgverzekeraar van de cliënt.

null

Aanmelden?

Klik hier