Wat bieden wij?

Wat biedt Focus burn-out behandeling?

De toegevoegde waarde van Focus burn-out behandeling is het creëren van deze duidelijkheid. Uw organisatie investeert tijd, geld en energie in de re-integratie van de door burn-out getroffen medewerker, dan is het wel zo fijn dat u weet wat de uitkomst gaat zijn. De belangrijkste vragen voor u als werkgever: komt uw medewerker terug? Zo ja, op wat voor termijn? Zo niet, hoe kunt u dan op een zo kort mogelijke termijn tot een passende oplossing komen met elkaar? Niet alleen de werkgever is gebaat bij antwoorden op deze vragen, maar ook de werknemer heeft hier enorme baat bij in het proces naar herstel. Wat de uitkomst ook wordt.

Zowel werkgever als werknemer hebben de verplichting mee te werken aan een snelle en gezonde terugkeer. Focus burn-out behandeling werkt zo efficiënt mogelijk, om dit doel te bereiken.

Wij zorgen voor de juiste diagnose

Vanaf 1 januari 2012 werden burn-out behandelingen niet meer vergoed door de zorgverzekeraar en is de behandeling van een burn-out verdwenen uit het zorgaanbod van de reguliere geestelijke gezondheidszorg. Hierdoor is de kwaliteit van de zorg die wordt geleverd, niet altijd passend bij de ernst van de klachten. Focus burn-out behandeling slaat een brug tussen de specialistische GGZ en de behandeling van burn-out. Doordat de intake wordt gedaan met een regiebehandelaar van Focus GGZ, kunnen wij garanderen dat de juiste diagnose gesteld wordt en daarmee de juist zorg aangeboden wordt: Burn-out behandeling 2.0