Veronica Risch

Algemeen directeur en oprichter Veronica Risch staat aan het roer van Focus Burn-out Behandeling. Een bevlogen zorg ondernemer met haar wortels in de geestelijke gezondheidszorg. Haar grootste drijfveer is de geestelijke gezondheidszorg laagdrempelig maken voor iedereen. De meeste mensen die nog nooit in aanraking zijn geweest met geestelijke gezondheidszorg komen terecht in een ondoorgrondelijke wereld van wachtlijsten en onduidelijke vaktermen. Hierdoor komt het te vaak voor dat cliënten niet op de juiste plek zijn en niet de zorg krijgen die past bij het klachtenbeeld.

Passende zorg en duidelijkheid

Veronica Risch heeft als doel haar organisaties als wegwijzer te laten fungeren en de zorg daarmee praktischer en efficiënter in te richten. Vanuit die missie is ook Focus Burn-out Behandeling ontstaan. Uit onderzoek bleek dat veel mensen onnodig lang thuis zitten in de veronderstelling dat zij een burn-out hebben. Doordat er aan het begin van het traject geen goede diagnostiek word gedaan door specialisten, komen andere psychische problemen als depressies, angststoornissen of onderliggend trauma niet naar voren. Deze mensen krijgen een behandeling voor een burn-out, terwijl zij eigenlijk hele andere zorg nodig hebben. Hierdoor zitten deze mensen onnodig lang thuis en duurt het herstel proces vele malen langer. Bij Focus Burn-out Behandeling krijgen alle cliënten eerst diagnostiek bij een specialist van zuster-organisatie Focus GGZ en wordt vervolgens een passend hulpaanbod geboden. Risch is hierin uniek in Nederland.

 

Vernieuwend in de zorg

Veronica Risch begon haar carrière in de zorg bij een non profit organisatie voor naastbetrokkenen van cliënten in de geestelijke gezondheidszorg. Nadat haar duidelijk werd dat er aan de kant van de cliënten zelf ook veel te verbeteren was, is zij in 2017 gestart met haar eigen instelling voor specialistische geestelijke gezondheidszorg: Focus GGZ. Risch is altijd bezig de zorg te vernieuwen en verbeteren en zet daarbij de client voorop. Maar ook verwijzers zoals huisartsen en bedrijfsartsen staan bovenaan de prioriteitenlijst. Korte lijnen, transparantie en duidelijke communicatie is de basis van alle zorg die zij biedt.