Rechten en plichten

Wat biedt Focus burn-out behandeling?

De toegevoegde waarde van Focus burn-out behandeling is het creëren van deze duidelijkheid. Uw organisatie investeert tijd, geld en energie in de re-integratie van de door burn-out getroffen medewerker, dan is het wel zo fijn dat u weet wat de uitkomst gaat zijn. De belangrijkste vragen voor u als werkgever: komt uw medewerker terug? Zo ja, op wat voor termijn? Zo niet, hoe kunt u dan op een zo kort mogelijke termijn tot een passende oplossing komen met elkaar? Niet alleen de werkgever is gebaat bij antwoorden op deze vragen, maar ook de werknemer heeft hier enorme baat bij in het proces naar herstel. Wat de uitkomst ook wordt.

Zowel werkgever als werknemer hebben de verplichting mee te werken aan een snelle en gezonde terugkeer. Focus burn-out behandeling werkt zo efficiënt mogelijk, om dit doel te bereiken.

Aansprakelijkheid

Jaarlijks hebben een miljoen mensen in Nederland burn-out-klachten. Daar zitten veel jonge werknemers tussen. Door de overheid is burn-out wettelijk erkend en vastgelegd in de Arbowet als beroepsziekte. Daarmee bestaat er een aansprakelijkheid en verantwoordelijk om alle hulp te faciliteren die nodig is om te herstellen. De werkgever is verantwoordelijk voor de kosten van de behandeling als er daadwerkelijk sprake is van burn-out.

Het ziekteverzuim dat samenhangt met burn-out-gerelateerde klachten varieert van twee weken tot twee jaar.

 

Duidelijkheid is van belang voor zowel de werknemer als de werkgever. Focus burn-out behandeling geeft uw organisatie, direct na de intake, duidelijkheid op meerdere gebieden. Tijdens de intake wordt vastgesteld om welke . Ook, in het zeldzame geval, als de werknemer de behandeling afwijst of niet wil meewerken aan een gezonde terugkeer heeft uw organisatie meer duidelijkheid en kan u op basis van deze kennis verder.

Onze ervaring op dit gebied is enorm. Belangrijkste advies dat we kunnen geven is: Stop jouw werknemer niet in een traject wat niet specifiek is gericht op burn-out.

Voor jou als werkgever is het van belang dat je werknemer de juiste behandeling krijgt, zodat deze weer aan het werk kan. Langdurig verzuim door een burn out is niet nodig.  Met onze unieke Focus Burn-out behandeling is je werknemer snel op re-integratie niveau. Niet alleen omdat wij of jij dat wil, maar omdat je werknemer het zelf graag wilt. Dat voelt goed bij jou als werkgever maar ook voor de werknemer, medewerkers en betrokken collega’s. Dat is onze Focus: we kijken naar de win-win.

Als de specialist op dit gebied delen we onze kennis, zowel aan de werkgever, bedrijfsarts als aan de werknemer.
We helpen graag. Dat kan door het contactformulier in te vullen of Focus Burn-out behandeling direct te bellen.

Verplichte medewerking

De toegevoegde waarde van Focus burn-out behandeling neemt enorm toe als de werkgever duidelijkheid heeft.
U laat zien dat U geld en energie stopt in de re-integratie van uw werknemer. Belangrijk, want zowel werkgever als werknemer hebben de verplichting mee te werken aan een snelle en gezonde terugkeer.

Unieke Focus Burn-out behandeling is een therapie waarin je probeert om anders te leren denken en je anders te leren gedragen, zodat je je beter gaat voelen. Vaak sta je niet stil bij wat je denkt. Toch heeft het denken veel invloed op hoe je je voelt. Focus Burn-out behandeling maakt je hiervan bewust en probeert je gedachten te beïnvloeden. Ook zijn we ons vaak niet bewust van wat we doen. Wat we doen is vaak geen bewuste keuze maar een automatisme. Focus Burn-out behandeling probeert je hiervan bewust te maken en je gedrag te veranderen in de gewenste richting.

De duur van de psychologische behandelmodule waarbij gebruik wordt gemaakt van Focus Burn-out behandeling bestaat uit 12 weken.

Wel of geen vergoeding geestelijke gezondheidszorg

Burn-out komt als diagnose niet voor in het handboek voor de classificatie van psychische stoornissen: DSM-5. Daarom wordt burn-out sinds 1 januari 2012 niet meer vergoed door de zorgverzekeraar. Hierdoor is de behandeling verdwenen uit de geestelijke gezondheidszorg. De kwaliteit van de zorg is daardoor enorm achteruit gegaan. Het komt regelmatig voor dat iemand door een beginnende coach voor een burn-out behandelt wordt, maar eigenlijk een depressie heeft of een andere psychische stoornis. Met o.a. als gevolg dat het proces vele malen langer duurt dan nodig. Hierin onderscheidt Focus burn-out behandeling zich van veel andere aanbieders!

Focus burn-out behandeling maakt deel uit van Focus GGZ, een instelling voor geestelijke gezondheidszorg gespecialiseerd in de behandeling van angst, depressie en trauma. De intake wordt altijd gedaan door een van de hoofdbehandelaren van Focus GGZ. Deze GZ-psychologen en klinisch psychologen zijn gespecialiseerd in diagnostiek. Zij zorgen ervoor dat er een duidelijke diagnose wordt gesteld en uw medewerker de behandeling krijgt die passend is bij de problematiek.

Wordt bij uw medewerker een burn-out vastgesteld, dan volgt uw medewerker het 12 weken durende herstelprogramma van Focus burn-out behandeling. Wordt er echter een andere diagnose gesteld, bijvoorbeeld een depressie of een angststoornis, dan gaat uw medewerker in behandeling bij Focus GGZ. Is dit laatste het geval, dan betaalt u als werkgever alleen de intake van € 495,-. De verdere behandeling wordt dan vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering van uw medewerker.

Wij werken uitsluitend met zeer ervaren professionals die altijd op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen op gebied van behandelingen. We werken uitsluitend met behandelmethoden die wetenschappelijk bewezen effectief zijn en aansluiten bij de Nederlandse richtlijnen.